Ryzhkov-Dmitry-Aximetria-opinion-PSO .jpeg

Dmitry Ryzhkov

Marketing director

Dmitry Ryzhkov is marketing director of Aximetria.