Madalin Cojocariu

Product manager

Madalin Cojocariu is product manager at 2Checkout.